Projektid

Siit saad ülevaate erinevatest projektidest millega Crystal Ra tegeleb. Kui soovid nendesse panustada, siis kasuta annetuse tegemise võimalust parempoolses reas, postkasti all. Iga toetus panustab jätkusuutlikuma, harmoonilisema ja tasakaalukama maailma ja planeedi kaasloomele.

picasahandsontree plainToetused mis panustad võivad minna ka selle kodulehe panustajatele, nende aja, energia ja teadmiste eest, ning samuti Crystali elamiskulude ja reisikulude katteks, kus iganes ta maailmas parajasti viibib.

Crystal on panustanud maailma jätkusuutlikumaks loomisele intensiivselt viimased 15 aastat terves maailmas. Läbi selle on Eesti ja maailm saanud tunda transformatsioone, nalja, naeru, ekstaasi, eksootikat ja eneseleidmisi ning palju uudseid ideid, projekte, võimalusi. Ning see on alles algus!

Suur tänu sinu heldele lahkusele juba ette!

Crystal Ra Laksmi ja  World Team


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *